Nowoczesny.pl
Nowoczesny.pl > Biznes > Współczesne koncepcje zarządzania biznesem

Współczesne koncepcje zarządzania biznesem

Współczesne koncepcje zarządzania biznesem

Spis treści

 1. Czym są nowoczesne koncepcje zarządzania?
 2. Najważniejsze współczesne koncepcje zarządzania biznesem
 3. Współczesne koncepcje zarządzania: podsumowanie

Efektywne zarządzanie biznesem to wyzwanie, któremu czasami trudno stawić czoła. Jeśli prowadzisz firmę, wiesz, że niełatwo zapanować w niej nad wszystkim i nie zaniedbać żadnych obowiązków. I choć zarządzanie firmą opiera się na praktyce, właściciele oraz menedżerowie potrzebują czegoś więcej niż doświadczenia. Dodatkowo, nawet dobra lokalizacja, wyrobiona już pieczątka firmowa, umówiona wizyta w biurze rachunkowym i początkowy plan na biznes może nie być wystarczający, aby odnieść sukces. Z pomocą przychodzi tutaj wiedza i współczesne koncepcje zarządzania, które usprawniają funkcjonowanie firmy oraz zwiększają jej efektywność. A to droga do większych zysków. Poznaj najważniejsze z tych koncepcji.

Czym są nowoczesne koncepcje zarządzania?

Koncepcja zarządzania to pomysł na prowadzenie instytucji lub przedsiębiorstwa, który powinien pozwolić na stworzenie pożądanych warunków wewnątrz oraz w otoczeniu firmy. Te warunki umożliwiają dopasowanie pozycji zajmowanej przez przedsiębiorstwo do oczekiwań pracowników. Chodzi również o takie prowadzenie przedsiębiorstwa, by spełniło założenia właścicieli i osób na kierowniczych stanowiskach.

Dziś rozróżnia się klasyczne i nowoczesne metody zarządzania. Te pierwsze są zorientowane na organizowanie i usprawnianie pracy oraz stanowisk. Nowoczesne, współczesne koncepcje zarządzania uwzględniają natomiast również systemowy charakter organizacji. Dodatkowo wdrożenie rozwiązań jest dziś łatwiejsze dzięki nowoczesnym technologiom.

Najważniejsze współczesne koncepcje zarządzania biznesem

By współczesne koncepcje zarządzania biznesem działały dobrze, potrzebna jest wiedza oraz doświadczenie osób zarządzających. Metoda zarządzania zawsze powinna być jednak dopasowana do wielkości i struktury firmy. Trzeba też pamiętać o predyspozycjach oraz kompetencjach poszczególnych pracowników.

Kilka koncepcji zarządzania cieszy się jednak dzisiaj szczególną popularnością i najłatwiej je dostosować do aktualnej biznesowej rzeczywistości.

Benchmarking

To jedna z najważniejszych współczesnych koncepcji zarządzania biznesem. Opiera się na nauce od najlepszych. Polega bowiem na regularnym porównywaniu się do konkurencyjnych firm w branży – najlepszych, odnoszących największe sukcesy. To z nich czerpie się wzorzec pozytywnych rozwiązań w wielu aspektach: od sposobów produkcji po marketing.

Rozwiązania, które stosuje konkurencja, trzeba następnie dostosować do własnych celów i możliwości. Benchmarking to koncepcja zarządzania zorientowana na zmiany we własnym przedsiębiorstwie. Zazwyczaj nie wprowadza się ich jednak nagle, a raczej w drodze ewolucji.

Outsourcing

Nowoczesne metody zarządzania nie zawsze zakładają pełną kontrolę nad każdym obszarem funkcjonowania firmy. Outsourcing jest tego najlepszym przykładem. Opiera się bowiem na zawężeniu zadań wykonywanych przez przedsiębiorstwo. Część z nich zostaje wydzielona z firmy i zlecona do stałej realizacji zewnętrznym podmiotom.

Przed delegacją zadań na zewnątrz należy też wyznaczyć kluczowe obszary działalności firmy. To aspekty najważniejsze ze strategicznego punktu widzenia, ważne dla konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ich powierzać partnerom nie należy. Firmy często decydują się na outsourcing przy okazji restrukturyzacji.

Celem tej metody zarządzania powinny być korzyści finansowe związane z rezygnacją z samodzielnego wykonywania części zadań. Do tego outsourcing pozwala mocniej skupić się na najważniejszych działaniach firmy.

Lean management

Lean management najczęściej tłumaczy się na język polski jako “wysmuklanie” lub “wyszczuplanie” przedsiębiorstwa. Polega na maksymalnym uproszczeniu struktury organizacji. Zakłada usuwanie niepotrzebnych szczebli, biurokracji i procesów, jakie obowiązują w firmie.

Lean management to powolny, ale ciągły proces racjonalizacji przedsiębiorstwa. Najważniejsze cele lean management to:

 • skrócenie cyklu produkcyjnego,
 • terminowość,
 • minimalizowanie zapasów – by działać teraz, a nie na przyszłość,
 • maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów.

Ta koncepcja zarządzania dotyczy również kultury organizacji. Zgodnie z jej założeniami menedżerowie powinni tworzyć przyjazne środowisko pracy, które w efekcie będzie bardziej wydajne. Lean management zakłada również zmniejszenie roli hierarchii w kontaktach między pracownikami w firmie.

Reengineering

Niektóre współczesne koncepcje zarządzania biznesem nie opierają się jednak na ewolucji, a na rewolucji. Należy do nich reengineering. Zakłada radykalne zmiany w przedsiębiorstwie, które dotyczą wszystkich wykonywanych w nim zadań. Zmiany są wdrażane szybko, a procesy w firmie projektuje się zupełnie od nowa, na podstawie na nowo wyznaczonych celów.

Reengineering ma umożliwić przedsiębiorstwu postawienie dużego kroku do przodu. Ma szybko doprowadzić do poprawy wyników osiąganych przez firmę. Do celów tej metody zarządzania zalicza się też obniżenie kosztów produkcji i poprawa konkurencyjności.

Zwykle reengineering wiąże się ze sporymi zmianami organizacyjnymi. Trzeba go więc dobrze przemyśleć z punktu widzenia relacji ze współpracownikami. Ze względu na ryzyko nie poleca się zmieniania wszystkich procesów w firmie naraz, a rozpoczęcie od głównego, najważniejszego.

Zarządzanie wiedzą

Ta metoda zarządzania biznesem zakłada przede wszystkim wykorzystywanie wiedzy – jawnej oraz ukrytej – posiadanej przez pracowników firmy. To proces, który ma pomagać w kreowaniu i wykorzystywaniu wiedzy do tego, by poprawić efektywność działań, a także zarządzanie informacjami. Celem jest również stymulowanie zatrudnionych osób do dzielenia się wiedzą.

Dzięki zarządzaniu wiedzą można zyskać przewagę konkurencyjną. To metoda, która dziś pod tym względem często okazuje się skuteczniejsza od wprowadzania i doskonalenia produktów. Spory nacisk kładzie się w niej na ułatwianie osobistych i wirtualnych kontaktów między pracownikami, a także efektywne korzystanie z wiedzy specjalistów.

W zarządzaniu wiedzą wyróżnia się pięć podstawowych aspektów:

 • aspekt celowościowy: oparty na strategii i zwiększaniu kapitału wiedzy,
 • aspekt podmiotowy: wskazuje kompetencje podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie informacją,
 • aspekt strukturalny: dotyczy zarządzania relacjami, podziału obowiązków i zadań,
 • aspekt funkcjonalny: to style i techniki zarządzania,
 • aspekt instrumentalny: narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu, takie jak dokumenty, szkolenia czy współpraca z partnerami.

Organizacja wirtualna

Nowoczesne koncepcje zarządzania mają wiele wspólnego z wirtualną rzeczywistością. Żadna jednak aż tyle, ile organizacja wirtualna. Określa się ją jako zbiór luźno połączonych podmiotów, które współdziałają w celu osiągania maksymalnych korzyści gospodarczych. Wykorzystują przy tym aktywnie możliwości wirtualnego świata i bazują na swoich najważniejszych kompetencjach. Każda ze zrzeszonych firm wnosi do organizacji to, co ma najlepszego.

Organizacja wirtualna wyróżnia się brakiem fizycznej struktury, dzięki czemu jest bardziej elastyczna, oszczędna oraz zmienna. Organizacja funkcjonująca zgodnie z tą koncepcją efektywnie wykorzystuje zasoby, którymi dysponują jej członkowie. Łączy ich wykonanie konkretnego zadania. Z racji małego stopnia formalności kluczowe w takiej koncepcji zarządzania jest zaufanie między podmiotami.

Współczesne koncepcje zarządzania: podsumowanie

Nowoczesne koncepcje zarządzania to pomysły na prowadzenie biznesu, które pomagają w zmianach wewnątrz oraz na zewnątrz firmy. A te mają prowadzić do osiągania założonych celów. Współczesne metody uwzględniają systemowy charakter organizacji oraz nowe technologie.

Do najważniejszych nowoczesnych koncepcji zarządzania należą dziś benchmarking, outsourcing, lean management, reengineering, zarządzanie wiedzą oraz organizacja wirtualna. Większość z nich stawia na powolne zmiany, niektóre, jak reengineering, wymuszają radykalne działania. Przy stosowaniu każdej z tych metod warto pamiętać o czynniku ludzkim, czyli pracownikach.

Bibliografia

 1. Teczke J., “Metody i techniki zarządzania”, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1996
 2. Skrzypek E., “Nowoczesne trendy w zarządzaniu a doskonalenie zarządzania” [w:] E. Czernyszewicz, E. Kołodziej (red.), “Jakość i zarządzanie w agrobiznesie. Wybrane aspekty”, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2018
 3. mfiles.pl, Encyklopedia Zarządzania
 4. Matwiejczuk W. (red.), “Koncepcja i metody zarządzania”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockie, Białystok 2009

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć

Jak Przygotować Kostkę Brukową na Wiosnę: Sprawdzone Sposoby na Odnowienie i Zabezpieczenie

Jak Przygotować Kostkę Brukową na Wiosnę: Sprawdzone Sposoby na Odnowienie i Zabezpieczenie

 • Przeczytasz w 4 minut
 • 13 wyświetleń
Komputerowy haft na bluzie – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Komputerowy haft na bluzie – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

 • Przeczytasz w 3 minut
 • 333 wyświetleń
Skakanka – efekty po 2 tygodniach

Skakanka – efekty po 2 tygodniach

 • Przeczytasz w 5 minut
 • 127 wyświetleń
Jak dbać o zęby?

Jak dbać o zęby?

 • Przeczytasz w 5 minut
 • 186 wyświetleń

© 2023 Nowoczesny.pl